درباره من

مطمئن باشید!  

.

.

.

.


پست های من بعد از مرگم تو دانشگاه‌های اروپا و آمریکا تدریس میشه! 

قصه ها
برای "بیدار کردن" ما
نوشته شدند ؛
اما تمام عمر
ما برای "خوابیدن"
از آن ها استفاده کردیم ...!